Mail od našeho "výboru"

20.03.2018 19:40

 

Dnes mi došel mail od "sekretáře" Ziky, který níže zveřejňuji. Ohledně příspěvků psát nebudu, všichni jste v této věci zasvěceni. Co se týká dresů, jedinou sadu jsme dostali na podzim r. 2014, kterou jsem osobně vrátil panu správci (Horáček) asi před rokem.

 

Dne 20.3 2018 výbor FC Sparty Brno na své výborové schůzi rozhodl o zákazu vstupu a využívání obou areálů FC Sparty Brno ročníku 2008
odůvodnění:I přes několikeré upozornění p. Ulbrycha a p. Kočího o doplacení příspěvků dle směrnice vydané výborem FC Sparty Brno                          za období 4/4 2016-4/42017 mužstvo neodevzdalo příspěvky do klubové pokladny a nezúčastňuje se mistrovských soutěží za klub.Dále žádáme p. Ulbrycha o vrácení zapůjčených dresů klubem do 30.3 2018 p.Horáčkovi.