Opatření VV MFK Modřice

25.09.2020 20:14

Milí rodiče, 

 

níže vkládáme opatření VV MFK Modřice, prosíme o jeho dodržování. 

 

Děkujeme za pochopení. 

 

Opatření VV MFK Modřice ze dne 24.09.2020

 

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN, přijal VV MFK Modřice s účinností ode dne 25.09.2020 od 00:00 hod. do dne 07.10.2020 do 23:59 hod. následující opatření:

 

  • Zakazuje se vstup všech osob do areálu fotbalového hřiště během tréninků všech kategorií, tréninkového procesu se zúčastní pouze hráči trenéři a osoby zajištující tréninkový proces.
  • Zakazuje se vstup všech osob do areálu fotbalového hřiště během zápasů mládežnických kategorií (přípravky-dorost), zápasů se zúčastní pouze hráči, trenéři a osoby podílející se na realizaci zápasů.
  • Omezuje se počet diváků během zápasů kategorie dospělých na 50, diváci jsou povinni dodržovat mezi sebou rozestup nejméně 2 metry. Do divácké kvóty se nezapočítávají hráči a osoby podílející se na realizaci zápasů, jsou-li nejméně 2 metry od diváků.

 

 

                                                                  VV MFK Modřice