Souhrn páteční schůze

06.01.2018 13:53

 

Všem přítomným rodičům děkujeme za účast na páteční schůzce, na které byly projednány tyto body:

 

 • situace v klubu

 

 • členské příspěvky

 

        - naše hospodaření za podzimní část

        - plán hospodaření na jarní část, dotace z příspěvků na jarní a letní soustředění

        - pokud jsou příspěvky placeny měsíčně, vždy mít uhrazen daný měsíc před jeho začátek, tzn. únor do konce

          ledna

        - všechny vybrané příspěvky jdou zpět dětem- pronájmy sportovišť, pomůcky, dotace na soustředění apod

 

 • lékařské prohlídky

 

        - nemusíme čekat na volné termíny u doktora Ondruše, každý si může sportovní prohlídku zajistit sám. Prioritou

          je, aby ji kluci měli co nejdříve.

        - po prohlídce je nutné předání kopie, popř. výsledky zaslat na náš mail

 

 • kartičky pojišťovny

 

        - potřeba zaslat okopírovanou kartičku pojištění Vašeho dítěte na náš mail

 

 • kontakty na rodiče

 

        - zaslat mailem telefonní čísla rodičů, včetně mailů

 

 • souhlasy rodičů

 

        - v co nejkratší době budou vypracovány formuláře k Vašim podpisům. Jedná se hlavně o souhlasy k uveřejňování

          fotek a videí, poskytování zdravotních služeb v době konání soustředění, turnajů apod.

 

 • Omluvenky

 

        - opět jak dosud psát omluvenky přes naše stránky, popř. formou SMS

        - při delší a plánované absenci (škola v přírodě apod.) dát vědět co nejdříve

 

 • Minisoustředění Kozlany v termínech

 

          27.- 29.4. (pá- ne)

          15.- 17.6. (pá- ne)

 

 • Letní fotbalový kemp Kozlany

 

        - chceme navázat na úspěšný 1. ročník fotbalového kempu, který bude opět ve dvou termínech. Oproti

          minulému ročníku budeme začínat již v neděli, podrobnosti budou na stránkách do konce ledna.

        - 1 turnus = max. 18dětí.

          Termíny: 15.- 20.7. (ne- pá)

                        22.- 27.7. (ne- pá)

 

 •   Začátek letní přípravy

 

        - první trénink pravděpodobně v pondělí 6.8.

        - soustředění v Horních Věstonicích, a to termínu 17.- 24.8. (pá- pá)

 

 • Komunikace

 

        - rodiče a realizační tým by spolu měli v max. možné míře komunikovat

        - realizační tým je vždy přístupný k jakékoliv věcné diskuzi, je třeba mít vždy na paměti, že eventuální

          problémy je lepší řešit osobně a uvnitř týmu